கண்ணாடி தயாரிப்புகள் செயல்முறை

ht

மூல பொருட்கள்

ht
tet

கண்ணாடி உலை

ht
bd

தயாரித்தல்

htr

எலக்ட்ரிக் அனீலிங் உலை

ht
hrth

அச்சிடுதல்

ht
er

இனிப்பான

as

தொகுப்பு

ht
v

தொகுப்பு

ht
d

போக்குவரத்து